T

tuyen-nhan-vien-kiem-soat-noi-bo

Tập đoàn Thế giới Di Động tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Chi tiết xem tại: https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/qa-qc-kiem-soat-noi-bo?page=1

#nhanvienkiemsoatnoi